socijalne mrežeimpressum

Impressum

Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za kulturu
Rijeka, Korzo 16
www.rijeka.hr

Urednik i administrator stranice:
Alen Kapidžić
e-mail: alen.kapidzic@rijeka.hr
tel: (051) 209-235

Suradnici na projektu:
Mladen Urem, dr.sc. Darko Gašparović i Davor Mandić

Zahvale na pomoći pri realizaciji stranice:
dr.sc. Danijela Bačić-Karković, Magdalena Lupi, Milan Zagorac, Aleš Suk i Bernardin Modrić

Koncept kampanje, web design i programiranje:
Manufaktura d.o.o.

Vizualni identitet kampanje:
Sanjin Kunić, Kindin

medijski pokrovitelji:

Novi listRadio RijekaRadio Trsat

bg