socijalne mrežeimpressum
Časopis "Novi Kamov"

2001. godine pokrenut je časopis Novi Kamov. Časopis obilježava nastojanje da se prepozna identitet vlastitoga kraja u širem kontekstu, tj. svjedoči o uklapanju u europski kontekst sa specifičnim hrvatskim,  riječkim temama što iznova dovodi do tvrdnji o trajnoj uključenosti našeg prostora u svjetska  zbivanja i tokove.

Časopis Novi KAMOV baštini sve dobro od onih koji su prethodili: živi interes za zavičaj i čitljivost - Riječke revije, otvorenost i problematiziranje svekolikih fenomena današnjice - Dometa te ozbiljnost pristupa (i analitičnost) - Kamova. No, to je samo polazište za prezentaciju jedne nove senzibilnosti,  stalno prisutne radoznalosti te propitivanja kako pojedinih umjetničkih praksi tako i sustava mišljenja, jednoga novoga duha. U situaciji kad u Rijeci većina (formalno) postojećih časopisa zapravo stvarno ne postoji pa stoga i ne može imati bilo kakva utjecaja na kulturni i umjetnički život, niti se ta zbivanja mogu ogledati na stranicama tih časopisa, pojava časopisa Novi KAMOV, kao jedne otvorene tribine, unosi znatno osvježenje, ali njegovo trajanje-redovito izlaženje  (godine 2011. ulazi u jedanaesto godište!) predstavlja znatan dobitak. 

(iz obrazloženja Ljubomira Stefenovića)

Link na časopis

bg