socijalne mrežeimpressum

Isušena kaljuža. (Uredio Dragutin Tadijanović.) Sabrana djela Janka Polića Kamova. Sv. 2. Domaći pisci. Izdavačko poduzeće "Otokar Keršovani". Rijeka, 1957., 1984., 2000. 352. str.

Isušena kaljuža. (Predgovor napisao Cvjetko Milanja.) Konzor. Zagreb, 1997. 357. str.

Isušena kaljuža. (Predgovor napisao Siniša Nikolić.) Biblioteka Cvijet izvan sebe. Hrvatsko kulturno društvo HUM. Mostar, 2000. 345. str.

Isušena kaljuža. Hrvatski roman. Knj. 2. (Bilješka o piscu Darko Gašparović.) Matica hrvatska. Zagreb, 2003. 502 str.

Isušena kaljuža. Večernjakova biblioteka. Knj. Večernji list. Zagreb, 2004. 354. str.

bg